Drag to reposition your photo
hủy
Lưu

Biennho_2908

Lives in Bên Bờ Biển Nhớ, Viet Nam Sinh nhật tháng 8 29, 1938
Biennho_2908
Captcha Challenge
Reload Image
Gõ mã kiểm tra phía trên

Wall Comment

Boy_Way
Biển _Nhớ sang sông chìm đò rồi hã???.... Nếu biết Biển_Nhớ sắp lấy chồng Boy về mua súng núp bờ sông Chờ chồng Biển_Nhớ nơi bến đợi Ngắm kỷ bóp cò trúng giửa mông Như thế là xong rửa hận lòng Tại a...Xem thêm...
1 liked
1 người thích điều này.
Biennho_2908
Gió thoãng..mây ngàn giữa hư ko