Biennho_2908

Biennho_2908

Female. Lives in Bên Bờ Biển Nhớ,  Viet Nam. Born on August 29, 1938

Status Update: #597

Biennho_2908
To : Boy_Way Gió thoãng ân tình tựa hư không Năm chờ biển đợi mấy thu đông Boy hờ chẳng nhớ tình quên lãng Nay trách thêm buồn nỗi trông Mong Năm tháng phai , nhành hoa bất tử Anh rằng vung đắp nở t...View More
 likes this.
Boy_Way
Tho BN van hay nhu xua
Biennho_2908
hì hì ... khoẻ luôn há boy..? lâu ghe hỏng coá gẶp , nhớ mọi ng nghê