Lương Bằng Bác Sĩ
bởi on tháng 8 28, 2017
13 views
GIỚI THIỆU: Tên gọi : ĐOÀN TỪ THIỆN CHUNG MỘT TẤM LÒNG là tập thể Y BÁC SĨ, DƯỢC SĨ, Y TÁ, ĐIỀU DƯỠNG, DƯỢC TÁ, LƯƠNG Y và NGƯỜI PHÁT TÂM THIỆN NGUYỆN sẵn sàng chia sẻ công sức, tài vật cho đồng bào nghèo trên cả nước Mục đích : Chúng tôi kêu gọi sự chung sức của mọi người cùng gíúp đỡ trẻ em mồ côi, người bệnh hiễm nghèo, khó khăn, tàn tật , neo đơn . Công việc chính của chúng tôi là KHÁM CHƯÃ BỆNH , CẤP THUỐC MIỄN PHÍ và TẶNG QUÀ NHU YẾU PHẨM (Lương thực, thực phẩn, quần áo ..) cho người nghèo . Lập hồ sơ bệnh tật, mổ mắt cho người bị đục thủy tinh thể, cấp gậy dẫn đường cho người khiếm thị, cung cấp xe lăn cho người tàng tật .... Tổ chức : Đòan chúng tôi bao gồm các Y , BÁC SĨ thành viên của HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO TP HCM . Đoàn cũng là Thành viên của ĐÒAN THÀY THUỐC TÌNH NGUYỆN CÁC TỈNH PHÍA NAM nay hoạt động độc lập trong khuôn khổ Pháp Luật, cùng các nhà từ thiện là người Việt Nam. Không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo, chính kiến, dân tộc, nơi cư trú, khơi dậy lòng yêu nước, tình yêu thương con người, cụ thể hóa mọi lý lẽ nhân đạo bằng việc làm thực tiễn. Tôn Chỉ : "Chia sẻ tình yêu thương" Chúng tôi rất cần sự chung tay , góp sức của các Mạnh Thường Quân, các nhà từ thiện , các Y Bác sĩ có tấm lòng, dù ít, dù nhiều, ai cũng đều có thể tham gia bằng khả năng của mình . Phương châm của chúng tôi là : " Đòan kết, Tự nguyện, Chí tâm làm việc thiện" Liên hệ với chúng tôi : EMAIL [email protected][email protected] Trưởng đoàn : Bs TRẦN LƯƠNG BẰNG ĐT 0907038734 THÔNG TIN WEBSIT CHUNGMOTTAMLONG http://dttcmtl.blogspot.com/…/oan-tu-thien-chung-mot-tam-lo… Không có văn bản thay thế tự động nào. ‎Lương Bằng Bác Sĩ‎ đến NHỮNG NGƯỜI BẠN NHÂN ÁI PEOPLE LOVE PEOPLE AND LIFE 16 Tháng 8 lúc 19:00 · ĐOÀN TỪ THIỆN CHUNGMOTTAMLONGVN INTRODUCE SELF INTRODUCTION ABOUT US Name: GENERAL A HEART CHARITY ASSOCIATION is a group of doctors, pharmacists, pharmacists, pharmacists, pharmacists, pharmacists, pharmacists and psychiatrists are willing to share the effort and resources for poor people. around the country Purpose: We call for the collective efforts of all people to help the orphans, the sick, the poor, the handicapped, the disabled. Our main jobs are DISCIPLINARY MEDICINE, FREE DRUG AND GENERIC GEMSTONES (Food, Food, Clothes ..) for the poor. Filing for illness, eye surgery for cataract, providing walking sticks to the blind, providing wheelchairs for handicapped people .... Organization: Our team consists of the DOCTORS, DOCTORS and members of the HCMC POVERTY TRAINING ASSOCIATION. The delegation is also a member of the VOLUNTARY MEDICINE CHAMBER OF SOUTHERN PROVINCES, which now operates independently within the framework of the Law and the Vietnamese philanthropists. Irrespective of occupation, age, gender, social status, religion, political opinion, ethnicity, place of residence, arouse patriotism, human love, concretize every humanitarian argument. By doing the practice. Sun: "Sharing love" We need the help of donors, charity donors, physicians who have hearts, though few, many, everyone can participate by their ability. Our motto is: "Solidarity, Volunteering, Chi Chi do good" Contact us : EMAIL [email protected][email protected] Team leader: Dr. Tran Luong Bang 0907038734 WEBSIT CHUNGMOTTAMLONG WEBSITES :http://dttcmtl.blogspot.com